Toegepaste psychologie

Toegepaste psychologie, het is in Nederland een relatief nieuw begrip in het onderwijs en werkveld. Maar wat is het nou eigenlijk? Toegepast psychologie is het gebruik van psychologie methoden en psychologische wetenschap om praktische problemen in verschillende gebieden op te lossen. Dit kan wat ingewikkeld klinken voor je. Voorbeelden van de gebieden waar we het over hebben zijn: gezondheid, organisaties, arbeidsomgevingen en onderwijs. 

Verschillende werkvelden

  • Arbeid
  • Onderwijs
  • Geestelijke zorg
  • Consument
  • Maatschappelijke participatie en veiligheid
  • Intermenselijke relaties

Arbeid

Mensen ondersteunen in meerdere processen van het werk. Denk hierbij aan: ondersteunen in het proces van werk vinden, goed functioneren op werk en het overstappen naar ander werk.

Onderwijs

Ervoor zorgen dat jongeren zich optimaal kunnen ontplooien in het onderwijs. Denk hierbij aan: begeleidingsgesprekken, studiekeuze, leren plannen en omgaan met faalangst.

Geestelijke zorg

Een hulpverlening aan psychisch kwetsbare groepen in de samenleving. Denk hierbij aan: begeleiden van ‘probleem’ jongeren, coachen van ouders bij het omgaan van verlies en trainingen geven aan vrijwilligers

Consument

Onderzoeken over het beïnvloeden van keuzegedrag. Denk hierbij aan: onderzoek aan de hand van focusgroepen om ideeën van de doelgroep in kaart te brengen en adviseren.

Maatschappelijke participatie en veiligheid

Optimaliseren van participatie van kwetsbare groepen in de maatschappij en bevorderen van maatschappelijk welzijn. Denk hierbij aan: vlucht gezinnen, coachen van jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en gedetineerden.

Intermenselijke relaties

Het begeleiden van mensen bij het aangaan en behouden van relaties, Denk hierbij aan: vriendschappen, gezinsleven en romantische relaties.

Vragen? Neem dan contact met ons op.